Trolling er det engelske ordet for dorging, I Norge brukes trolling normalt som betegnelse for et teknisk mer avansert dorgefiske. Utstyr som dyprigg for å kunne fiske på kontrollerte dybder, stangparavaner og planer board for å fiske ved siden av båten er vanlig. Utstyr som ekkolodd og kartplotter er standard og mange har også autopilot. Antall stenger kan variere fra 3-4 helt opp til 12-14.

Ved bruk av dyprigg og planerboard brukes utløserklyper som løser ut når fisken tar slik at fisken kan kjøres uten ekstra motstand. Agnene som brukes kan være wobblere, skjesluker og også død småfisk som fiskes med spesielle dorgetakler.

mjosa dyprigg               dyprigg mjosa          mjosa sol

I Norge har trollingfiske størst utbredelse når det gjelder fiske etter storørret på de store innsjøene på Østlandet. Mjøsa er den mest populære innsjøen for trolling, det er også på Mjøsa Norges Trollingforbund årlig arrangerer Trolling NM. Trolling har etter hvert blitt mer og mer populært også i saltvann både til fiske etter sei, samt fiske etter sjøørret og laks. Reglene om maksimalt 2 stenger pr båt ved fiske etter laks og sjøørret har virket begrensende på trollingens utbredelse i saltvann i Norge.

Mange norske trollingfiskere reiser til Sverige, både til Vänern og Østersjøen for å drive med trollingfiske. På Vänern kan det maksimalt fiskes med 10 stenger, i Østersjøen er det ingen stangbegrensning.

Hovedgrunnen til å bruke mange stenger der det er tillatt er for raskere å lokalisere fisken geografisk i innsjøen eller sjøen, finne ut på hvilke dyp den står og for å finne ut hva fisken tar akkurat denne dagen. For de aller fleste trollingfiskere er det å få fisken til å ta og fighten som er viktigst, ikke antall kilo fisk i fryseren. For å sørge for gode fangster også i framtiden setter de fleste trollingfiskere en stor del av fangsten tilbake.

Se også menypunkt over for Fang og Slipp

Utvalgte bilder fra fotoalbum

Kontakt oss

Leder : Anders Nygård         
Mob : +47 91715018
Mail : Anders

        Nestleder : Johnny Braata          
Mob : +47 90952633
Mail : Johnny
         Sekretær : Roar Jegtvolden
Mob : +47 91682793
Mail : Roar
         Kasserer : Øyvind Granskogen
Mob : +47 97073794
Mail : Øyvind
Web : Morten Hall
Mob : +47 95269050
Mail : Morten

 

Web  : Vidar Husom
Mob : +47 90043679
Mail : Vidar
  NM Ansvarlig : Per-Olav Skjellerud
Mob : +4792685977
Mail : Per-Olav
  Aktivitets leder : Harry Karlengen
Mob : +47 91581890
Mail : Harry

 

Inventive hvit