Måned: januar 2013

Fiskeforvaltning

Forskeren Morten Kraabøl, Stein Ivar Johnsen, Torbjørn Forseth, Jon Museth og Jostein Skurdal, alle fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), har fått publisert en artikkel i tidsskriftet Vann nr. 3 2012, med navnet Hva om Hunderørret var laks? Denne artikkelen sammenligner forvaltningen av Hunderørret med hvordan laksebestandene forvaltes i Norge og hvor de også kommer med forslag til hvordan antall storørret som passerer fisketrappa i Hunderfossen kan økes til 2000 individer årlig. De har også skrevet en kronikk i lokalavisa for Lillehammer og Gudbrandsdalen, GD, med overskriften ny veg for hunderørreten. Denne bygger på en artikkel som har stått på trykk i magasinet «Vann». Vi håper at artikkelen og kronikken vil skape engasjement blant våpre medlemmer og andre besøkend...Les mer

Glemt Passord?

Register deg