NTF Aktivitetsplan

Planlagte aktiviteter 2017:

Styret vil avholde ca 8-10 stk styremøter og holde kontroll på NTF’s økonomi.

Føre kartotek over NTF’s medlemmer.

Styret vil arrangere årsmøte 11. februar, hvor alle medlemmer er velkomne.

Styret vil arrangere fisketreffer:

Laksetrolling, 6.-13. mai i Blekinge.
NM i Trolling, 10-11 juni, Mjøsa, Gjøvik.
Røye treff, 12-13. august, Randsfjorden.
Høst treff, 14-15. oktober, Viken II. Kapteinsboligen. ved Mjøsa.
Laks treff, 27-29. oktober, Åmål, Vänern, Sverige.

I år vil også forsøke å stelle i stand noe sosialt, slik at vi får et naturlig samlingspunkt på lørdagskveldene. OBS: Det blir ikke felles grilling på Høst-treffen. Det blir for mye jobb og forberedelser. Sosialt lag er det mulig å få til uansett, men litt annen setting.

Vi vil prøve å skaffe ca 30 nye betalende medlemmer i løpet av 2017. Totalt 110 medlemmer. Forbundet skal ikke forsøke å bli størst mulig men ha nok medlemmer til å kunne presentere en pålitelig statistikk på grunnlag av fangstrapportering fra medlemmene.

Vi vil forsøke å få inn 1-2 artikler i fiskeblader (eks. Villmarksliv, Alt om Fiske, Jakt og Fiske.)

Styret vil arbeide med nettsider og forum med forskjellige temaer for å verve flere medlemmer og klubber for fiskeåret 2017.

Styret Norges Trolling Forbund

Glemt Passord?

Register deg