Del denne posten

Årsmøte

Referat Årsmøte 2019

Årsmøte Norges Trollingforbund 2019

Dato/sted: 28.03.2019 – Lygnasæter

Referent: Roar Brandsgård

__________________________________________________________________________

Sak 1) Valg av ordstyrer

          Ordstyrer Atle Veddegjerde

Sak 2) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen

         Atle Høidalen og Geir Arne Løvås

Sak 3) Årsmelding 2018

– gjennomført et meget vellykket NM på Mjøsa

– Røyetreff på randsfjorden med over 40 deltakere og servering av

meget god mat

Sak 4) Regnskap 2018

        – Inntekter: 83436 kr

– Utgifter: 28201 kr

– Overskudd: 55235 kr

Sak 5) Styrets Budsjettforslag

Kontobeholdning per 31.12.2018 :125203 kr

Budsjett 2019 utgifter

•NM.                            15000,-

•Aktiviteter   

   Røyetreff.                  10000,-

   Østersjøen.                15000,-

   Andre treff.                10000,-

•Møter/drift.                    5000,-

•PC.                                5000,-

•Bidrag gode formål        30000,-

Sum.                             90000,-

Sak 6) Medlemskontingent 2019

-Årskontingent for 2019 blir 250.- Medlemmer i Nordsjø, ØRTK og HRTK betaler 150.-

– Kontingent for medlemsklubber blir 400.- Medlemmer i disse klubbene betaler 150.-

Forbundet må få flere medlemmer.

NTF må få til mere aktivitet på nettet Facebook, nettside osv.

Bruke betalt plassering på Facebook

Sak 7) forslag fra styret: A. Aktivitetsplan

 • Laksetreff
 • NM 15-16 juni på Mjøsa
 • Røyetreff i august på randsfjorden
 • Høsttreff lørdag 19 oktober på Mjøsa Viken II

Sak 8) Innkomne forslag fra medlemmene:

 • Ingen forslag

Sak 9) Valg: Det vil i år bli valgt et nytt styre i samsvar med vedtektene, ut fra nominasjoner gjort av en valgkomite.

 • Leder Erik Grimsøen
 • Nestleder og aktivitetsassisten Terje Thon
 • It ansvarlig Atle Høidalen
 • NM ansvarlig
 • Sekretær
 • Styremedlem Trond Olav Granholt
 • Vara Geir Arne Løvaas

Sak 10) Valg av ny valgkomité og 2 revisorer

 • Valgkomité Anders og Johnny
 • Revisorer:

Sak 11) Utdelte midler til lokale foreninger. Søke innen 15/5-2019.

Dato strykes

Tillegg, oversikt over sittende styre for 2019:

 • Leder Erik Grimsøen
 • Nestleder og aktivitetsassisten Terje Thon
 • Aktivitetsleder Harry Karlengen
 • Kasserer Atle Veddegjerde
 • IT ansvarlig Atle Høidalen
 • IT ansvarlig Vidar Husom
 • Sekretær Roar Brandsgård
 • NM ansvarlig Sverre Johan Vinjusveen
 • NM assistent Kjell Haugland
 • Styremedlem Trond Olav Granholt
 • Styremedlem Atle Knapp
 • Vara Stener Ruud
 • Vara Geir Arne Løvås

Del denne posten

Glemt Passord?

Register deg