Årsmøte

Referat Årsmøte 2019

Årsmøte Norges Trollingforbund 2019 Dato/sted: 28.03.2019 – Lygnasæter Referent: Roar Brandsgård __________________________________________________________________________ Sak 1) Valg av ordstyrer           Ordstyrer Atle Veddegjerde Sak 2) Valg av medlemmer til å undertegne protokollen          Atle Høidalen og Geir Arne Løvås Sak 3) Årsmelding 2018 – gjennomført et meget vellykket NM på Mjøsa – Røyetreff på randsfjorden med over 40 deltakere og servering av meget god mat Sak 4) Regnskap 2018         – Inntekter: 83436 kr – Utgifter: 28201 kr – Overskudd: 55235 kr Sak 5) Styrets Budsjettforslag Kontobeholdning per 31.12.2018 :125203 kr Budsj...Les mer

Innkalling til Årsmøte 2018

Sted: Lygnasæter Hotel, adresse: 2770 Gran. Tid: Søndag 11. februar Kl: 12.00. Saksliste for årsmøtet 2018: 1) Valg av ordstyrer. 2) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 3) Årsmelding fra siste kalenderår. 4) Regnskap fra siste kalenderår. 5) Styrets budsjettforslag. 6) Medlemskontingenten til forbundet. (Direkte medlem 250,- for 2019. Klubber 400,- medlemmer av disse 0,-) 7) Forslag fra styret: a) Aktivitetsplan 2018. b) Alle som deltar på NM og ikke er medlem i 2018, får gratis medlemskap ut året i NTF. c) Alle medlemmer i tilsluttede klubber får gratis medlemskap ut 2018. (Forutsetter at klubbene oversender medlemslister til NTF, mulighet for reservasjon.) 8) Orientering rundt klubbmedlemskap. Stemmerett, kontingent etc. 9) Innkomne forslag fra medlemmer: 10) Valg: Det vil ...Les mer

Glemt Passord?

Register deg