Hjem

Fiskeforvaltning

Forskeren Morten Kraabøl, Stein Ivar Johnsen, Torbjørn Forseth, Jon Museth og Jostein Skurdal, alle fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), har fått publisert en artikkel i tidsskriftet Vann nr. 3 2012, med navnet Hva om Hunderørret var laks? Denne artikkelen sammenligner forvaltningen av Hunderørret med hvordan laksebestandene forvaltes i Norge og hvor de også kommer med forslag til hvordan antall storørret som passerer fisketrappa i Hunderfossen kan økes til 2000 individer årlig. De har også skrevet en kronikk i lokalavisa for Lillehammer og Gudbrandsdalen, GD, med overskriften ny veg for hunderørreten. Denne bygger på en artikkel som har stått på trykk i magasinet «Vann». Vi håper at artikkelen og kronikken vil skape engasjement blant våpre medlemmer og andre besøkend...Les mer

NM Sjøtrolling 2012

NM i Sjøtrolling vil bli arrangert for første gang i 2012. Vi har vært så heldige å få opp ett arrangør team av medlemmer på Sørlandet som har påtatt seg denne oppgaven. Våre sponsorer er også meget positive til å støtte oss i denne konkurransen også. Markedet er noe upløyd langs kysten og kanskje spesielt på den sørlige delene av landet. Vi vil her presentere dette arrangementet fortløpende opp til arrangementet finner sted.

Trolling NM 2012

NTF har fått oversendt en video fra hooked.no, som dere kan se her. Morsom og fin film fra NM i Trolling som viser en del intervjuer med deltagere og filming fra selve mesterskapet på Gjøvik. Snurr Film : https://vimeo.com/43826777       Da er NM i Trolling 2012 over for i år. Det ble nok et vellykket arrangement fra NTF’s side, og det stilte totalt 196 båter til start om heder og ære. Det ble totalt meldt inn godkjent fisk fra 59 team, med totalt 108 ørreter. Disse veide tilsammen 330, 89 kg, noe som gir en snitt vekt på ca. 3 kg. Dette er jo meget bra. Dessuten var det i år hele 9 team som meldte inn fangster over 10 kg. Dette er ny rekord under NM. årets resultat gjenspeiler også hvordan fisket har vært så langt i denne sesongen på Mjøsa. Takk til alle deltagere som...Les mer

NM i trolling

Norgesmesterskapet  i Trolling, har blitt arrangert av NTF på Mjøsa siden 2004. Siden starten har mesterskapet fått en jevn stigning i antall deltagere. Vi har veldig god støtte fra våre sponsorer. Det er NTF meget takknemlige for. Hunderøretten har Gudbrandsdals Lågen som gyte- og oppvekstområde. Dette er en av Europas største og fineste ørretstammer, og i særklasse Norges fremste representant for sin art. At Hunderørreten er i en slik særstilling blant alle landets ørretstammer, skyldes dens potensial til å bli meget stor, og stammens realative betydning mengdemessig sett. Gytevandringen starter i Gudbrandsdalslågen i juli og august, men ved flom kan den starte tidligere. Hunderørreten gyter 2. hvert år og de virkelig store eksemplarene dvs over 8kg, hvert 3. år. Ørreten gyter i all...Les mer

Trollingnyheter

  Trolling Arrangement Sommer & Høst 2014Som sedvanlig er det arrangement i sommer og til høsten i regi av NTF. Følgende datoer gjelder : Røyetreff på Randsfjorden 09-10 August Høsttreff på Mjøsa (Heksus, Kapp) 11-12 Oktober Høsttreff på Vänern (Örnes Camping, åmål) 24-26 Oktober Det blir røyetreff med grilling på Kongeøyene lørdag 09. august. Noen vil sikkert komme allerede på fredag kveld. Største røye som tas under treffet (lørdag-søndag) vil bli premiert . Det vil bli servert indrefilet med tilbehør på lørdag. Dette er gratis. Nærmeste båtutsetting er Røykenvika nord for Brandbu. Dette er et sosialt treff hvor det normalt tas med barn. Overberusede personer er ikke velkommen. Ørrettreffet på Mjøsa 11-12 oktober vil bli arrangert på Hekshus Camping Kapp. Dere bestiller h...Les mer

  • 1
  • 2

Glemt Passord?

Register deg