Fang og slipp

Norges Trollingforbund håper og tror at vi trolling fiskere bedriver sin hobby og lidenskap med andre hensikter enn bare å fylle fryseren.
Rekreasjonsverdien og drømmen om den store fisken er drivkraften til de aller fleste trollingfiskere.

Jo større en fisk er desto mer miljøgifter finnes det i fisken, så hvis man vil ha med en matfisk eller flere så bør man ta med de små i stedet for de store.

Fang og slipp er det mange som etter hvert har begynt med, og det er stor fisk, som er særdeles viktig å sette tilbake uskadd, blant annet
på grunn av den økologiske balansen i vannet. Ett annet poeng er at man vet den store fisken som ble fanget f. eks i fjor, fortsatt svømmer rundt….


NTF anbefaler at alle trollingfiskere etterlever disse punktene :

  • Sette ut all (stor) villfisk, uskadd.
  • Bruk færrest og minst mulig kroker (Eks wobbler med 3 trebler, erstattes med 1 treble)
  • Bruk en avkrokningsmatte som fisken legges på, og som er så stor at den kan brukes til veienett også.
  • Ha allting klart, for å gjøre oppholdet til fisken over vann kortest mulig, fotoapparat, vekt, målband, tang og avkrokningsmatte.
  • Bruk knuteløs håv.
  • Løft aldri en stor fisk etter halen.
  • Fukt hendene før man tar i en levende fisk.

Norges Trollingforbund mener også at det er viktig å spare mest mulig villfisk, så hvis det lar seg gjøre å velge hvilke fisk man
skal spise, så bør det absolutt være settefisk. Det vil i mange av de store innsjøene være de uten fettfinne.

Norges Trollingforbund forsøker å spare mest mulig fisk under våre arrangementer ved at vi har økt minstemålet under konkurranser.
Vi har også delt ut premier på treff og arrangement for ”størst fisk” selv om ingen andre enn fiskeren har sett den pga. at fisken er satt ut igjen.

Glemt Passord?

Register deg