Eikern

Alt fiske er forbudt fra og med 15.september til og med 15.november. Garnfiske er dessuten forbudt i tiden fra og med 1.april til og med 31.mai.Garnfiske er grunneierrett.
Det er til enhver tid forbudt å nytte disse redskaper eller fangstmetoder :

 • Fiske med stående snøre på isen.
 • Fiske med oter.
 • Fiske med planboard.
 • Fangst av ørret som er under 35cm settes ut igjen.
 • Det er kun tilatt med 4 stenger pr.båt og 1 stk.agn.pr.stang.
 • Det er tilatt med paravan festet direkte på line mellom stang og agn.
 • Fiskekort må være løst før fiske begynner.
 • Fiskekort må forevises til fiskeoppsyn fra Eikern Fiskevernforening eller Eidsfoss Fisker-og Jegerforening.
 •  Overtredelse av fiskereglene vil føre til politianmeldelse!

 


                   Trollingkort

 

Eikern Fiskevernforening har gleden av å kunne tilby et fiskekort i Eikern som heter Trollingkort.

Startfasen og prøveperiode med trollingkort gikk meget bra, så vi har satt opp to nye år med trolling.

2011 sesongen for Trollingkortet vil  være gyldig fra 16.11 2010   til    14.09  2011.

Trollingkortet koster kr. 1200,- og vil bare bli solgt hos foreningens formann og nestformann.

Kortet har også utvidede fiskeregler og reglene for Trollingkortet er slik :

 • Inntil 8 stenger pr. båt er tillatt.

 • Planerboard med utlegg max 25 meter fra båtsiden.

 • Minstemål på ørret er 35 cm.

 • Fredningstid : fom. 15.09 tom. 15.11

 • Trollingkort gjelder kun for merkede deler på kart.

 • Pliktig fangst rapportering.
  Eikern FiskevernforeningTrollingkortet gjelder i hele Buskeruddelen av Eikern og inn på Vestfoldelen,
  til og med Hesthammer øya.Kortsonen er avgrenset med rødt på kartet.

Kortene selges som nevnt kun fra foreningens formann og nestformann.                                          

Formann Morten Kristoffersen   tlf  48116073, og nestformann Lars Rypaas  tlf  95138616

Det er kun personlig frammøte som gjelder ved kjøp av kort.

Eventuelle spørsmål vedrørende Trollingkortet kan stilles til disse to.

Med hvert kort følger det med to sesong-oblater som skal settes på hver side av båten, med hensyn til kontroller.

Begge oblatene skal settes på båten slik at oppsyn kan se fra begge sider at avgiften er betalt.

Skulle en trollingbåt bli solgt i løpet av en sesong, må oblatene skrapes av før salg og innleveres til

Eikern Fiskevernforening for utlevering av nye oblater for å få overfør sitt betalte trollingkort til ny båt.

Skrapes ikke oblater av ved salg av båt, følger Trollingkortet båten og gjelder for sesongen det er betalt for.

Den som løser Trollingkort er pliktig til å levere inn fangstrapport etter endt sesong.

Denne skal levers inn til Eikern Fiskevernforening,og være foreningen i hende innen 1 oktober.

Innlevering av fangstskjema ved sesongslutt er også nødvendig for å kunne være med på neste sesongs tildeling av Trollingkort.

Fangstskjemaet er trykket på baksiden av Trollingkortet. Fangst av både ørret som føres opp på fangstkort og annen fangst

innmeldes selvfølgelig  fortløpende inn på foreningens nettside som vanlig.

Det vil i utgangspunktet bli lagt ut 30 kort til salg med åpning for å kunne legge ut noen ekstra.

Styret i Eikern Fiskevernforening vil fortløpende vurdere situasjonen rundt trollingfisket.

og har myndighet til å stoppe fisket viss nødvendig. Men vi går ut i fra at alle som er ute på Eikern i sommer,

både fiskebåter og fritidsbåter lever etter regelen med å ta hensyn til hverandre, for det er plass til alle der ute.

Sesongen varer fra fredningtidens slutt 15 november 2010 og fram til fredningstiden begynner igjen 15 september 2011.

Og slik er Trollingsesongen, start og stopp ved fredningstid. Da blir det et normalt opphold  på to måneder i alt fiske,

og rapporter og kjøp av nye kort vil da passe fint.

Det vil bli kontroller med miljøpoliti til stede og enhver overtredelse av fiskeregler vil bli politianmeldt,

og fisker mister retten til å løse Trollingkort / fiskekort i Eikern for en viss periode.

Mer informasjon finnes på Eikern Fiskevernforening Hjemmesider

 

Glemt Passord?

Register deg