Tyrifjorden

Det er fritt fiske i Tyrifjorden.
Dorgefiske er tillatt med inntil 4 stenger eller snører per båt, inkludert djupriggere og utriggere. Tillatt redskap er en sluk (wobbler, spinner, o.l. krokredskap) per snøre, dvs. totalt fire stk. snører per båt. Maksimum avstand til brett skal ikke overstige 30 m.
Planer boards (utriggere) må ikke brukes slik at de er til sjenanse for annen båttrafikk eller annet fiske.I Tyrifjorden og Steinsfjorden skal fanget ørret som er mindre enn 50 cm fra snuten til halefinnens midterste stråler, straks settes ut igjen uskadd.
Dorgefiske skal ikke foregå nærmere elve-/bekkeos enn 100 meter i perioden 1 september, til og med 30 april.

Fra 20. september til og med 30. april er alt fiske forbudt sør for linja fra Hervikskjæret (UTM 32VNM566502) til utløpet av Engelstadbekken (UTM 32VNM572501) og ned til linja fra Haslerudtangen (UTM 32VNM548467) til Knytningsberget (UTM 32VNM552468).

Byttefisk: Krøkle, Sik og Røye.

tyrifjorden
foto : David Kendel

Glemt Passord?

Register deg