Formål

Forbundet ble stiftet med det formål å:

 • Bedre forhold for trollingfiskere.
 • Arbeide for å få et felles regelverk i norske innsjøer og sjøen rundt Norge.
 • Samle fiskere med felles interesse for å vise at vi eksister.
 • Forsøke å begrense uvettig bruk av utstyr for å redusere provaksjonseffekten overfor andre fiskere, grunneiere og forvaltere.
 • Forsøke å få et regelverk, som gir rom for trolling med inntil 6 stenger og fri presentasjon med dyprigg og snørespredere.
 • Vi vil jobbe for å innføre «baglimits» i innsjøer hvor bestanden ikke bør beskattes hardt av sportsfiskere. Både pr. dag og totalt på en sesong.
 • Forbundet skal forsøke å være en ekspert instans i behandling av lokale fiskeregler. Forbundet skal kontakte lokale forvaltere for å få til avtaler slik at medlemmene kan få utøve sin hobby. I de tilfeller dette lykkes vil kun forbundets medlemmer få tilgang til dette fisket.
 • Kontigenter skal benyttes til å finansiere annonsering og utsendelse av informasjon om sporten og forbundet.
 • Forbundet skal forsøke og stimulere til hardere satsing på kultivering i enkelte
 • vassdrag og innsjøer.
 • Forbundet skal fysisk delta eller regissere tiltak for å kartlegge behov for kultivering, samt utarbeide forslag til utbedringer i enkelte saker.
 • Forbundet skal få til et samarbeid med miljøvernkonsulenter ved flere fylkeskontorer for å øke innsatsen i fiskekultivering.
 • Forbundet skal vise hvor fortreffelig trolling kan være for handicappede.

Glemt Passord?

Register deg