Begynnelsen

Dette emnet inneholder 36 svar, har 5 deltakere og ble sist oppdatert av Profilbildet til Flodström Flodström 4 år, 8 måneder siden.

Viser 15 innlegg - 16 til 30 (av totalt 37)
 • Forfatter
  Innlegg
 • #65209
  Profilbildet til maskinisten
  maskinisten
  Deltaker

  På bakgrunn av følgende sitat fra rapporten må jeg nok si meg litt uenig i at rapporten ikke er relevant nok.

  Her viser jeg da til at all laks omhandlet av rapporten ble identifisert som oppvekstlaks eller laks på tur til gyting, samt modningsgrad som jeg igjen vil tro fastslår om hvorvidt laksen skal gyte inneværende sesong eller neste.

   

  Når det er sagt ville det vært interessant å merket og gjenutsatt så mye som mulig av laksen som ble fanget og fulgt den igjennom gytinga til den evt. igjen gikk ut i sjøen, men av praktiske årsaker (som at laksens mage ble pakket og nedfrosset.. :mrgreen:) lot vel ikke det seg gjennomføre.

   

   

  Sitat:

  Fangstdata ble registrert av fiskerne ved fangst. Data som ble registrert var art (laks,

  oppdrettslaks, sjøørret, oppdrettsørret og pukkellaks), lengde, vekt, kjønn, modningsgrad.

  Fiskerne tok også skjellprøver, og fiskemagene ble frosset ned. De to første ukene ble alle

  fangstdata registrert. På grunn av en stor økning i fangstmengde ble data fra inntil 20 fisk fra

  hver størrelseskategori registrert. Størrelseskategoriene var smålaks (under 3 kg), mellomlaks

  (3-7 kg) og storlaks (over 7 kg). Det ble sendt inn 4283 skjellprøver og det ble frosset ned

  over 3000 mager (Svenning et al. 2009).

  Skjellprøvene ble analysert av det finske vilt- og fiskeriforskningsinstituttet (RKTL) og

  sjøvintre (antall år i sjøen) ble bestemt for alle fiskene. I tillegg ble skjellprøvene brukt til å

  skille mellom villaks og oppdrettslaks. Skjellene ble også brukt for å stadfeste om fisken var

  en flergangsgyter, om den skulle gyte kommende høst eller om det var en gjellefisk (ikke

  kjønnsmoden fisk). Magene som ble frosset ned av fiskerne ble gjennomgått av personell fra

  Norsk institutt for naturforskning (NINA), der magene med innhold ble plukket ut, merket og

  frosset i individuelle plastposer. 

   

   

  #65210
  Profilbildet til Sverre B
  Sverre B
  Deltaker

  Maskinisten.

   

  Ser det du skriver – undersøkelsen i seg selv er en av de bedre, men det nevnes et par steder i rapporten at laksen fra N- og V Finmark, spesielt N-Finmark hadde større og mere mageinnhold, samt at dette var mer allsidig. Altså mageinnholdet ble mindre til lenger sør fiskene ble tatt.

   

  Kan derfor bygge opp rundt tesen om at fisken kommer inn nordfra og vandrer sørover. Når fisken kommer inn i fjordene avtar beitingen etter hvert som de nærmer seg «sitt» vassdrag. 

   

  Som du antyder – rapporten hadde vært perfekt hvis alle sammen hadde  blitt merka og sluppet ut igjen :smile:. Da kunne man laget en oversikt over vassdrag fisken hørte til.  Fant en annen rapport som beskriver at all laksen kommer inn nord for «sitt» fjord/vassdrag, men at disse innkomstområdene er begrenset til en 3 til 4 områder langs kysten.

   

  Så til mitt poeng – hvis jeg hadde funnet det «hotspottet» eller strømmen, eller grunna/renna som de kommer inn viav, da ville mitt trolling- eller dorgefiske blitt mye mer forutsigbart, og man kunne gjort seg noen fangster på bakgrunn av at man var trygg på å være på rett sted.  Slik det er i dag – så foregår dette fisket, i hvert fall for mitt vedkommende, på ren «lykke og fromme». Det er vel litt tilstede i alt fiske, men du skjønner hva jeg mener.

   

  #65211
  Profilbildet til maskinisten
  maskinisten
  Deltaker

  Litt av mitt poeng, om det er noe uklart, er at man ved skjellprøve i stor grad vil kunne bestemme hvilken avstamming den enkelte fisk har, og derved også forutsi ganske sikkert hvilken elv fisken stammer fra.

  Hvorvidt skjellprøver og annet genmateriale faktisk gir mulighet til å bestemme det kan jeg ikke si noe om, dette blir bare spekulasjoner fra min side, ettersom jeg ikke har peiling på hvor mye svar sånt genmateriale kan gi, og ikke minst sier ikke rapporten noe om at det som sådan er mulig, eller om det faktisk ble gjort sånne undersøkelser.

  Sett i lys av annen genforskning som foregår med både det ene og det andre tenker jeg at det må være mulig.

  Artig og interessant diskusjon er det uansett 🙂

  Det å finne laksen og gode fiskeplasser når den kommer til kysten er nok ikke helt enkelt nei, det koster mye tid og tålmodighet.

  Jeg har ikke hatt særlig stor suksess så langt, i vår konsentrerte jeg meg om et område helt ytterst i et område jeg vet at det ble drevet kilenotfiske på 60-70 tallet uten resultat for min del.

  Senere på sommeren konsentrerte jeg meg mere om fjordområdene, både ytre og lengre inn, for min del ble det bare fangst i de indre fjordområdene jeg prøvde, og da ble det laks som bifangst ved trolling 10-12 meter dypt etter sjøørret.

  Neste sesong har jeg planer om å prøve ut de ytre delene av Beiarfjord systemet, har tro på at det må la seg gjøre å lure et par fisker der i området :wink:Alfa og Omega blir nok å bruke magefølelsen og prøve å få til en satsing til riktig tid/sted, frustrerende er det jo med alt det vannet som må pløyes, heldigvis kan jeg vel si at jeg er av den tålmodige typen når det gjelder trolling, begynner først å miste motet etter rundt 20 timer, får man en blankfisk da så holder jeg glatt ut i 20 timer til :mrgreen:

  #65212
  Profilbildet til Sverre B
  Sverre B
  Deltaker

  Du nevner noen viktige momenter. At du får laks nær elveosen trur jeg har å gjøre med at da er laksen begynt å hevde seg og revirfølelsen er på plass. Tror ikke at denne huggrefleksen starter samtidig som den får elvegrus under buken. Dette utvikles i takt med tannfelling. Husker fra dorgefisket utenfor Driva osen på 70-tallet. Da fisket vi med sei-hekle, men vi brukte 2-3 laksefluer i stedet for blinker. Det fikk vi laks på. Nå er dette fisket forbudt heldigvis.

  Når du sier Beiarfjord – var så heldig å gikk forbi disse områdene for to år siden. Var å henta en båt o Sandnessjøen som jeg gikk opp til Svolvær. Da gikk vi innom dette området. Fytti for et flott område. Laksesprang så jeg også. Men bearvassdraget, består ikke det av et stort vann innerst, hvis laksen kommer seg opp dit skulle det være gode muligheter der? Ellers ville jeg trodd at sjøen fra der og oppover mot Straumen skulle være gode plasser for sjøørett 🙂

  #65213
  Profilbildet til Sverre B
  Sverre B
  Deltaker

  PS! til Maskinisten.  Neste gang du troller inne i fjorden – sett på et godt gammeldags reketakkel med Nordsjøreke – da skal du ser det blir «huskestue» og turbulens blant de blanke.  Har prøvd det ved noen anledninger. Ingen regler om at det ikke er lov i sjøen – men estetikk og moral har vært årsak til at jeg ikke har nyttet det mer enn noen prøveturer, dessuten blir man så rød på henda. Og hvis  man dukker opp i elva senere på dagen så er det lite populært med rekerøde hender/fingre. 🙂

  #65214
  Profilbildet til Flodström
  Flodström
  Deltaker

  Har selv fisket i Beiarelva for noen år siden. Ble et antall uttellinger på meg der 😀

  Fjorden utenfor ser nydeleg ut. Kanskje det er mulig å trolle der, vem veit. Blir spennende å høre om det blir noe på deg maskinisten 😛

   

  Vedr at finne invandringsruten til laksen sjenerellt, er dog meget vanskelig. Har fore meg at det er dokumentert via mærkeforsøk at forskjellige stammer av laks har sine egne ruter. Invandringstidspunkt, veivalg etc er meget foskjellig blandt stammane. At det tas laks lengst inn i fjorden er ikke så spesiellt, det er der konsentrasjonen av laks er størst før dei går på elva.

   

  Vill dog poengtere att per i dag er laksestammane så svekka (av oppdrett) slik at det er ikke mange lakser som kom at til elva sin

  dette gjør at trolling langt ute på kysten nesten er utsiktsøst dessverre. 😥

   

  Hadde det ikke vert for oppdretten, d.v.s. laksalusen så ville fjordar og elver kokt av villfisk. Trolling hadde da vert en meget trivelig affære, men, det er annerledes nå 😡

   

  Jeg skal dog selv prøve noen ganger, både på Etnefjorden og utenfor Vosso i vår/sommer 😉

  #65215
  Profilbildet til maskinisten
  maskinisten
  Deltaker

  Ja, Beiarfjorden er veldig flott og og ikke minst veldig spesiell, noe som i seg selv gjør turen innover der verd turen.

  Fjordsystemet på utsiden av selve Beiarfjorden på innsiden av Sandhornøya der Sverre B antakelig gikk da han tok turen er også flott, det har vært drevet en del med dorging i området, også i selve Beiarfjorden som er kjent for sin gode bestand av Sjøørret.

  Jeg er litt mere usikker på hvorvidt ‘trolling’ på litt dypere vann har vært praktisert av noen grad i området tidligere, jeg var en tur og prøvde noen timer innover selve Beiarfjorden for tre-fire år siden uten at det ga noen uttelling da, men det var mye grums pga. flom og stor vannføring fra Beiarelva da.

  Neste års sesong blir veldig spennende, mtp. både sjøørret og laks, i år var det jo veldig varierende innsig først på sesongen og mange steder tok det seg vel ikke opp før langt etter ‘normalt’

   

  Det er nok ingen store vann der laksen i forbindelse med Beiarelva kan nå, det finnes imidlertid noen innsjøer her i området som er lakseførende, er dog usikker på om det hadde blitt godt mottatt om man hadde stilt opp med trollingskuta der.

  #65216
  Profilbildet til Sverre B
  Sverre B
  Deltaker

  Trollingskuta hadde blitt  litt overkill og bygdefolket hadde antagelig reagert.  Som nevnt tidligere, jeg klarer ikke å klippe og lime inn i dette forumet, men på Youtube er det noen unggutter som har satt inn noen videoer: «Lofoten» og et par til.  Her fiskes det i ferskvann fra robåt, og de får laks og sjøørret. Har selv vært oppi disse områdene med fluestanga, noen middager med blank fisk har det blitt :-).

   

  Men overflatefiske i sjøen fra båt har gitt de beste fangstene for mitt vedkommende der oppe.  Nå er rigg innkjøpt og da blir det kombifiske der oppe til sommeren – både dyp- og flatdorg.

   

  Stemmer at jeg gikk ene fjorden og ut den andre rundt Sandhorn – attpåtil uten fiskeutstyr – må si jeg ble litt stressa når vi så flotte sprang på havblikk med de kulissene…. 🙂

   

  Hadde jeg vært der så ville jeg begynt med tradisjonelle trollinglures som forestiller mat – tidlig på sesongen.  Etterhvert hadde jeg gått over til mer provoserende saker, all’a det vi benytter oppe i elvene.  Rødt/gult og provoserende hastigheter på redskapen. Men-men. Neste gang stopper jeg opp og tar ei natt eller to i dette farvannet. Det var ganske mye aktivitet i fjordbassenget utenfor Straumøya også. Av en eller annen grunn var vi så heldige at vi hadde blikk hav på hele turen. Da ser man alt av bevegelse i vannskorpa, dessuten var det en av de siste maidagene og da er det jo pina dø lyst hele natta. Vi får holde kontakten og utveksle ideer. Ramon er et oppkomme av ideer i så måte – vestlandstykje som han er. :mrgreen:

  #65217
  Profilbildet til Flodström
  Flodström
  Deltaker

  Slik jeg ser det, hadde vert otruleg moro å fått møte dere gutter (hmmmm, gutter å gutter,  :mrgreen:  )

   

  Hadde vert moro å vikt en helg noe sted i Norge , for laksetrolling slik det skal drives og tatt tingen litt på sparken og prøvt ut litt forskjelligt.

  Jeg skal prøve å få til en helg utenfor Vosso i sommer, men jeg veit ikke enn om jeg rekker det. Vosso er dog på oppgang og jeg ser ikke bort fra at der kan åpnes muligheter, uten at enn for den skull må drepe vossolaksen. Man kan køre C&R på den så lenge bestanden er på en usikker nivå……. Vi har nok med oppdrettslaks i så fall hvis det er snakk om «spising» 😛

   

  Jeg har hatt kontakt med en fyr fra bergen som har kjøpt noe utstyr fra meg. Han har tydligvis vert og trollet i disse traktene utenfor Vosso. Jeg skal sjekke litt med han nå i vår……….. 😎

  #65218
  Profilbildet til Sverre B
  Sverre B
  Deltaker

  Keep up Ramon! Den tanken hadde vært artig å forfølge. Vi burde egentlig trukket mot områdene Trondheimsleia eller områdene utenfor Hitra. Der vet vi at det fortsatt går mye blank fisk. Vosso – en gang i fortiden «the norvegian salomon river».Det var i fordums tid, en av de elvene. Men for mitt vedkommende hadde turen over fjellet til deg vært det enklest. Det er noen timers kjøretur mellom oss.

  #65219
  Profilbildet til Flodström
  Flodström
  Deltaker

  Ja, vi forfølger den tanken så ser vi hva det blir.

  Vedr. Vosso så er det den elven som har hatt den største gjennomsnittsvekten på elvefisket laks i Norge før oppdretten tok over. Gjennomsnittvekten lå på ca 12 kg og det er som i østersjøen det. Ville bare nevne dette her utifall…………… 😉

   

  Dog, dere er hjertleg velkomne hit for trolling etter Etnelaks, den muligheten finnes fortsatt 😛

  #65220
  Profilbildet til Sverre B
  Sverre B
  Deltaker

  Da har vi en deal. 🙂

  #65221
  Profilbildet til maskinisten
  maskinisten
  Deltaker

  Bare å melde fra om noen av dere skulle forville dere nordover, så skal dere få prøve trolling etter stor sjøørret på aller, aller øverste hylle her til lands.

  Har trollet alt for mye etter sjøørreten til at jeg kan love fangst, men om det skulle klaffe så vil det garantert gi et minne som vil sitte i lang tid. 

  #65222
  Profilbildet til Sverre B
  Sverre B
  Deltaker

  Maskinisten

  Ser den – liker den…. Har sett en del av engasjemanget ditt i noen av trådene her på forumet. Er helt sikker på at du har trollingtimer etter blankfisk i fjordsystemet.  Hadde vært utrolig hyggelig å møtes med båter og utvekslet erfaring. 

  #65223
  Profilbildet til is_620
  is_620
  Deltaker

  har sittet og lest disse innleggene med sitrende forventning.

  Har nettopp overtatt et gammelt hus på en øy langt ute i havet et sted på kysten hvor det tidligere

  ble drevet kilenotfiske. Mener at det er tinglyst 3 notplasser på mitt gårds og bruks nummer .

  Det er ikke el-strøm der ute, slik at vanlig fisking blir kun det som trengs til middag.

   

  Har derfor tenkt å tilbringe mesteparten av tiden min til å jakte på de blanke , men alt er nytt 

  slik at første prioritet blir litt vedlikehold og deretter må jeg kjøpe meg en ny båt for å ha der oppe.

   

  Dersom jeg lykkes over all forventning kunne det vært artig på sikt og startet en beskjeden og billig  form

  for trolling turisme blant en engere krets av likesinnede,  mest for eget selskap og læring og ikke for pengene.

  Må tilføye at det er en 8-10 timers kjøretur fra Oslo.

Viser 15 innlegg - 16 til 30 (av totalt 37)

Du må være innlogget for å svare på dette emnet.

Glemt Passord?

Register deg