Diskusjonstråd for NINA artikkel om Hunderørret

Forside Forum Fiskebiologi Forvaltning & kultivering Diskusjonstråd for NINA artikkel om Hunderørret

Dette emnet inneholder 43 svar, har 10 deltakere og ble sist oppdatert av Profilbildet til Nekkablos Nekkablos 7 år, 7 måneder siden.

Viser 15 innlegg - 1 til 15 (av totalt 44)
 • Forfatter
  Innlegg
 • #46380
  Profilbildet til TeamScuirus
  TeamScuirus
  Styremedlem

  Forskerene Morten Kraabøl, Stein Ivar Johnsen, Torbjørn Forseth, Jon Museth og Jostein Skurdal, alle fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), har fått publisert en artikkel i tidsskriftet «Vann» nr. 3 2012 , med navnet Hva om Hunderørret var laks?, som sammenligner forvaltningen av Hunderørret med hvordan laksebestandene forvaltes i Norge og hvor de også kommer med forslag til hvordan antall storørret som passerer fisketrappa i Hunderfossen kan økes til 2000 individer årlig. De har også skrevet en kronikk i lokalavisa for Lillehammer og Gudbrandsdalen, GD, med overskriften ny veg for hunderørreten. Denne bygger på artikkelen i «Vann».

  Faksimile av kronikken og pdf av artikkelen ligger i bunn av posten.

  Både artikkelen og en faksimilen kronikken er også postet på våre hjemmesider. Postingen er gjort etter avtale med forfatterne.

  https://www.trollingf…org/forvaltning

  Vi håper artikkelen og kronikken vil skape engasjement og diskusjon her på forumet, men også at det skal skape ringvirkninger slik at forvaltningen av Hunderørreten tas opp i fiskerforeninger og andre plasser der fiskere møtes og at vi sammen prøver å påvirke beslutningstagerene til bedre å ta vare på vår mest unike ørretstamme.

  Link gjerne til denne posten, eller artikkelen på våre hjemmesider, på blogger og Facebook sider.

  Vi har også tidligere hatt diskusjonstråder om Hunderørret:

  https://trollingfiske…reten-er-truet/

  https://trollingfiske…sbrua#entry3093

  https://trollingfiske

  #64643
  Profilbildet til Propell
  Propell
  Deltaker

  Dette var veldig interessant lesning og det virker logisk og riktig synes jeg. Her bør vel Trollingforbundet og andre fiskeforeninger og klubber forsøke å påvirke de rette instansene så dette kan startes. Når det gjelder redusert fisketrykk i Mjøsa en periode så virker jo også det fornuftig for at vi skal hjelpe hunderørret-bestanden opp på et bedre nivå.

  * En mulighet der er jo fredning i større deler av sesongen i en periode. Hvor lenge aner ikke jeg, men det kan kanskje Kraabøl si noe om.

  * Trollingforbundet og andre fiskeforeninger kan oppfordre til catch and release av villfisk.

  * Hva med fisket i Furnesfjorden på våren hvor det tas veldig mye stor fisk? Er det mulig å tenke seg en fredning om våren i dette området?

  #64644
  Profilbildet til dAlatroll
  dölatroll
  Deltaker

  Villfisk over en viss størelse bør fredes, et komplisert regelverk utover dette høres ikke bra ut.

  #64645
  Profilbildet til TeamScuirus
  TeamScuirus
  Styremedlem
  'TeamScuirus' wrote:

  Det er et virkemiddel som ikke har vært nevnt når det gjelder mulige begrensninger. Jeg synes all villfisk (ikke finneklipt fisk) over 70cm burde retuneres for å beskytte andregangsgyterene i Lågen. Det å sette tilbake villfisk er jo også et av de viktige virkemiddlene i forvaltningen av Väneren. Det er mulig denne grensen burde settes enda lavere enn 70cm også. Egentlig burde all villfisk i fra Lågen vært fredet, både pga av verdien den har når det gjelder å bringe verdifulle gener videre og for potensialet den har til å bli stooor. Problemet er at vi fisker på blandede bestander, slik at det er umulig å skille beskatningen av de forskjellige stammene

  Jeg vil gjenta mitt gamle forslag (fra 2007), fred all villfisk over 65-70cm i Mjøsa med tilløpselver.

  Jeg har tidligere også foreslått at all villfisk nord for Mjøsbra fredes. Vil moderere det litt, det burde antaglivis gjøres forskning på hvor den ville Hunderørreten har sine oppvekstområder. Hvis det viser seg at det er en stor overvekt av Hunderørret i nordenden er det greit å frede all villfisken der, men siden fisketrykket i nordenden er mye lavere enn i resten av innsjøen bør vi har forskningsgrunnlag før en såpass drastisk avgjørelse tas.

  En kunne jo ogå tenke seg mer drastiske tiltak for en periode for å få opp gytebestanden i Lågen. Jeg ønsker både flere fisk opp og like viktig en mye større andel villfisk. I dag er andelen utsatt fisk som går opp trappa ca 60%, målet burde være under 10-15% (ved at antall villfisk øker, ikke at antall utsatt fisk opp trappa går betraktelig ned) Kanskje burde all villfisk i Mjøsa vært fredet i noen år, dette kombinert med en fiskeheis i Hunderfossen kunne kanskje gjort en betydelig forskjell på relativt kort tid.

  #64646
  Profilbildet til Flodström
  Flodström
  Deltaker
  'TeamScuirus' wrote:
  det burde antaglivis gjøres forskning på hvor den ville Hunderørreten har sine oppvekstområder. Hvis det viser seg at det er en stor overvekt av Hunderørret i nordenden er det greit å frede all villfisken der, men siden fisketrykket i nordenden er mye lavere enn i resten av innsjøen bør vi har forskningsgrunnlag før en såpass drastisk avgjørelse tas.

  Er det ikke noen gang gjort mærkeforsøk på Hunderørreten som viser på vandringsmønstere etc?

  #64647
  Profilbildet til TeamScuirus
  TeamScuirus
  Styremedlem

  Er gjort mye radiomerking og ekstremt mye merking med calinmerker av Hunderørret. Skal se om jeg får samlet litt info som jeg kan poste om dette.

  #64648
  Profilbildet til Flodström
  Flodström
  Deltaker
  'TeamScuirus' wrote:

  Er gjort mye radiomerking og ekstremt mye merking med calinmerker av Hunderørret.

  Hmmm, det burde da ha avdekka spredningen eg, utbredelsesområdet og gjyteområdene for Hunderørreten?

  Da burde det heller ikke være vanskelig å lage planer for den fremtida forvaltning av det «Norske sølvet» slik jeg ser det………… 😉

  #64649
  Profilbildet til TeamScuirus
  TeamScuirus
  Styremedlem

  Radiomerkinga som er gjort er fokusert på gytevandring. Konvensjonell merking burde gi god informasjon om oppvekstområder. Jeg har mange rapporter om Hunderørret liggende i Gudbrandsdalen, skal sjekke om denne informasjonen finnes der neste gang jeg er på de trakter. Hvis ikke informasjonen finnes i rapportene så tar jeg kontakt med Morten Kraabøl.

  #64650
  Profilbildet til Flodström
  Flodström
  Deltaker

  Hva for prioritering har Hunderørreten her i Norge? Er det densamme som for den svenske Gullspångslaksen, der man prøver å avregulere vannkraften og skape nye oppvekstområder etc…., eller skjer det inget?

  #64651
  Profilbildet til Team HelgAya
  Team Helgöya
  Deltaker

  Jeg ser ikke for meg at et forbud innskrenking av regler i Mjøsa kan gjøre store forskjellen så lenge en kan dure frem på samme måte i Lågen. Det må også der innføres fredning av villfisk.

  Og Furnesfjorden er den delen av Mjøsa som allerede er mest skjermet, så et forbud der på våren tviler jeg på vil gå gjennom. Er det rettferdig at de som fisker der skal lide for at de har et bra fiske en liten periode på våren, når nedgangen i hunderørretstammen i hovedsak kan tilegnes en annen faktor.

  En kan jo da og se på andre områder i Mjøsa det tas mye stor fisk. Stange Kommune: Fra vannverket til Geitholmen (mye stor fisk tatt her hvert år). Helgøya med unntak av innerste del av Nessundet. Ringsakerfjorden fra Tangnes og opp til Mjøsbrua. Skal en frede disse plasene også? Tas jo en god del stor fisk her.

  Som en ser er det lite forenlig med hva som er gjennomførbart, og jeg er ikke enig i at det tas mye mere fisk i Furnesfjorden enn det f.eks tas i området Vannverket-Geitholmen og rundt Helgøya.

  Noe forbud mot å fiske i det og det området i fjorden er jeg imot, derimot er jeg veldig for en bag limit og en fredning av villfisk over en viss størrelse. Dette må selvfølgelig opphøre den dagen det ikke settes fisk ut i Mjøsa eller det settes ut i en så liten del at det ikke har særlig betydning for stammen.

  Og en skal også ha i bakholdet at folk har fisket i tusenvis av år, de fleste av disse dog for mat. En skal fortsatt ha lov til å ta med seg noe fisk uten å bli uglesett. Det er ikke nødvendigvis slik at mitt fiske er mere nobelt enn ditt

  #64652
  Profilbildet til TeamScuirus
  TeamScuirus
  Styremedlem

  Enig i at vi ikke må ende opp med for kompliserte fiskeregler. Freding av all villfisk over en viss lengde i Mjøsa med tilløpselver og freding av all villfisk i Lågen burde være første trinn. Samtidig må selvsagt garnfiske forbys, da dette jo ikke kan skille mellom vill og utsatt fisk. Storruse vil kunne være et alternativ for å tillate grunneierene å fiske med faststående redskap siden villfisk da kan slippes tilbake..

  Ingen av disse regelendringene vil ha noen betydning hvis det ikke utføres oppsyn, så det viktigste vi kan gjøre i første omgang er sannsynligvis at vi jobber for at SNO får ansvaret for oppsynet med Mjøsa og samtidig setter av nødvendige resurser for slikt oppsyn. Mjøsa anses som viktig for mange fler enn de som selv fisker av de som bor rundt Mjøsa. I og med at vi har en valgkamp i nær framtid, kanskje vi burde sende et brev til partiene i berørte fylker og spørre hva de planlegger å gjøre for å forbedre fiskeoppsynet på Mjøsa.

  #64653
  Profilbildet til Team HelgAya
  Team Helgöya
  Deltaker

  Er det ikke SNO som har oppsynet i år også? Og de bør vel ha oppsyn videre oppover Gudbrandsdalen med.

  Fredning av all villfisk i Mjøsa over en viss lengde kan je si meg enig i, men kun for Lågen, Svartelva og Vorma av sideelvene da disse 3 er de eneste av Mjøsa

  sine sideelver som faktisk kan gi virkelig store fisk. Brumunda f.eks har skjeldent fisk over 3kg.

  Et alternativ som ikke er veldig komplisert er å frede all villfisk i Mjøsa og i de 3 elvene nevnt over her.

  Ja det er valgkamp, men for å være ærlig tror jeg de fleste partier gir blanke F i hva som skjer med Hunderørreten. Ser jo hvor mye de bryr seg om laksen.

  #64654
  Profilbildet til TeamScuirus
  TeamScuirus
  Styremedlem

  Er vel ikke noe problem å frede stor villfisk i elver der det ikke er stor fisk, gjør i hvertfall reglene enklere.

  Det er mindre konflikt mellom Mjøsørret og næringsvirksomhet enn det er mellom laks og næringsvirksomhet. Oppdrett i hver fjord er en kombinasjon av næring og distriktspolitikk som gjør at laksen taper i de aller fleste partier. Når det gjelder Mjøsørret, eller mer spesifikt Hunderørret, er det i hovedsak bare et nedbetalt kraftverk hvor næringsinteresser kommer i konflikt med med fisken.

  #64655
  Profilbildet til Nekkablos
  Nekkablos
  Deltaker

  Hei alle sammen.

  Flott og se att det er fokus på mjøsørretten.

  Måtte bare registrere meg og skrive «noen» ord.

  Er egentlig fluefisker og fisker ikke på disse store fiskene men jeg har fisket på dem før i G.lågen.

  Litt sånn prøvefiske for og se hva som egentlig står i elva her.

  Gøy var det men var mange timer mellom hver fisk.

  Jobber nå om dagen med og få gjort tiltak i ei lita sideelv i gudbrandsdalen, den sideelva er berørt av vannkraft, flomsikret, utvasket og kanalisert.

  Planen er og legge ut terskler for og bremse elva og rett og slett gruse opp igjen gamle og lage nye gyteplasser for fisken.

  Elva VAR ei bra oppvekst og gyteelv før utbyggingen.

  ørreter opp mot 12 kilo var helt vanlig.

  gøy er det og tenke på att de er ca bare 12år gamle.

  Etter og ha lest litt på nettet ,mye hva Morten Kråbøl har skrevet om hunderøretten og dens historie begynte jeg og lese forkningsrapportene hans.

  Etter og ha lest og satt meg inn i det meste jeg kom over er det ikke til og stikke under en stol att man blir bekymret.

  18des inviterte jeg rett og slett inn til ett møte der Morten holdt ett foredrag, kunnskapstatus for hunderørret 1990-2012

  Der lederen for sone 3 lågen fiskeelv var invitert, folk fra NJFF, fra kommunen, FNF Oppland, Miljøvernrådgiveren for fylkesmannen, vern nedre otta, lågens venner osv.

  Det har seg sånn att hunderøretten gyter sammen med vår lille sårbare losnastamme, vår lille stamme er fisk fra alle sideelvene oppver her, noen er selvfølgelig født i selve elva.

  Siden fisken her har så og si samme levesettet som laksen og sjøørreten har så jobber jeg nå med og få opprettet et ett fagråd for G.lågen m/sideelver slik de store Norske lakseelvene har. Google fagråd.

  Er ikke til og stikke under en stol att man da må forvalte dem som laks og sjøørret.

  Dette har jeg nå fått med meg Oppland JF, FNF oppland og NJFF på.

  Mnadag skal jeg på møte på lillehammer, saken er att jeg sammen med FNF Oppland sendte en mail til vannutvalget for Mjøsa,Glomma og Gudbrandsdalslågen /sideelver.

  De var positive , det var også miljørådgiveren til Fylkesmannen. NINA på lillehmmer er selvfølgelig positive, ja tilogmed saksbehandleren til hunderfossen kraftverk inne hos NVE var posotiv og anbefalte ett fagråd.

  Nå har fagråd i de Norske store lakseelvene fått til mye ved bruk av dette,de har også stor respekt inne hos NVE i vannkraftsaker.

  Da gjenstår det bare og få med grunneierlaget i elva til og si ja til dette, da ett fagråd bare fungerer som ekspertrådgivere og har ingen forvaltningsmulighet utenom grunneierne. Men det er ikke lett og skal sitte og forvalte ei så stor elv som G.lågen alene.

  Hovedproblemet slik jeg ser det er Hunderfossen kraftverk.

  Bare 1/3 av fisken som vil opp trappa klarer og komme seg opp.

  På vei opp blir den også hardt fisket på.

  30% av den 1/3 er villfisk,mange av dem har settefisk som forfedre.

  Nå er minstemålet i Mjøsa 50cm, fisk over 50-60 cm er de som har best forutsetning til og gå trappa.

  På vei opp mot gyteplassen og på gyteplassene blir de også hardt fisket på.

  De som overlever og får gytt som da vil returnere til Mjøsa igjen, de fleste tvinges til og overvintre, de taper mellom 30-60% av kroppsvekten sin.

  På en vårflom må de slippe seg ned 40meter ned demningen, tipper en «gammel» utsultet ørret har problemer med og overleve.

  G.lågen produserer mye smolt, men de som søker til mjøsa, har problemer som førstegangsgytere til og komme seg opp igjen.

  Ett problem er jo att så fort de kommer inn i G.lågen sone 1 og 8 gausa, synker minstemålet til 25cm? 😕

  Etter mitt syn burde grunneierene følge opp minstemålet på villfisk til iallfall 50cm helt opp til gyteplassen.

  starkstiltak må gjøres mener jeg så kjappt som mulig, og vente på mere vann og bedre vilkår i hunderfossen kan ta lang tid.

  En heving av minstemålet i G.lågen vil gi flere sjansen til og komme seg opp i g.lågen for og gjøre det de er der for, for og videreføre de gode genene sine.

  Eller ser man att i lakseelvene freder de hunnfisken, dette ser jeg på som en mulighet ved og innføre ett maxmål på all hunnfisk , ifølge NINA kan man regne 1000rognkorn per kilo fisk.

  Jo større fisk,mere rogn, større rognkorn som igjen gir større yngel osv.

  Hva tenker dere om dette folkens?

  Mellom 300 og 1000 fisk passerer årlig.

  ettersom jeg har skjønt, er 2/3 av fangstene i (nordenden) av mjøsa fisk fra G.lågen?

  Husker ikke helt hvor mange tonn ørret som går med i løpet av året, men det er trolig for mye.

  Vet att mange er flinke til og sette ut igjen mye av fisken, men noen vil alltids ha med noen hjem,per dags dato bryter de jo ingen fiskeregler.

  I gamledager passerte det opp mot 4000 tusen gytefisker, det ble beskattet 4,5 tonn fisk.

  Da hadde man ett overskudd. snittvekt på 7kilo mener jeg og ha lest.

  Att man må innføre en form for laks og sjørret forvaltning er helt klart og fangstbegrnsninger på dem når de starter vandringen sin.

  Ringte saksbehandleren inne hos NVE har om dagen, saken om og få mere vann og bedre vilkår har ligget inne hos NVE i 3år og støvet ned.

  Jeg ble fortalt på forhånd att det er mulig og ringe og argumentere Hunderfossen opp på listen,NVE skal jo bare gi sin vurdering og sende det videre til OED.

  Var glad jeg hadde lest meg opp, det manglet ikke på argumenter for mere vann i hunderfossen, etter ett kvarter så forsto han alvoret og min bekymring for hunderøretten. Han skulle iallfall kontakte NINA på lillehammer og få en oppdatering om forholdene.Positivt.

  Jeg mener att når man har brukt millioner av kroner på forskning og prøving for og komme fram til nye vilkår, og hvor mye mer vann som trengs for og få lokket mere fisk opp trappa,også vilkår som pålegger dem og slippe dem trygt ned og hjem samme høsten ,att den i tilegg er en kjepphesten til en av de største og viktigste oppvekst og gyteelvene til Mjøsa, NORGES STØRSTE INNSJØ, da burde de snart få ut fingeren.

  En av verdens største størørretstammer er under hardt press.

  Det er god plass på gyteplassene til fisken i G.lågen, god plass til mere smolt og det Mjøsa har god plass til mere grovvokst storfisk. 😛

  Jeg håper og tror att kanskje ett fagråd vil kunne hjelpe oss til og få på plass en bedre forvaltningsplan og ikke minst sette press på NVE slik att de får gitt ut en ny konsesjon til Hunderfossen kraftverk.

  Når det er sagt, den dagen det blir for trangt om plassen til gytefisken har, er det bare og lage nye 😎

  Ellers hadde ett fagråd for selveste MJØSA også vært på sin plass.

  Der vil representanter for grunneiene sitte, Oppland JF, Hedemark JF, Akershus JF, Miljørådgiverne hos fylkesmannen for Oppland, Hedemark,Akershus, Utmarksrådgivere for alle kommunene, representanter for store paraplyorganisasjoner, ja det er nok plass til en representant for dere også.

  Dette er så stort att ett slikt fagråd må deles opp igjen tenker jeg ,hvis man deler mjøsa på midten og feks i 3 så kan det nok bli passe stort.

  Bare og ha det vil være positivt, selvføgelig utløser dette mere midler til forvaltning. 😛

  ellers ett spørsmål , snakket med en kar som hadde stoppet ved mjøsas bredder etter trollingfestivalen var over, der observerte han mange isoporkasser med råtten død storfisk opp mot 7 kg?

  Hvis dette stammer fra trollingfestivalen , så burde også arrangørene ta tak i problemet, da vi ikke har ett slikt overskudd på slik storfisk?

  Noen som vet noe om dette?

  Jeg trodde fisken som ble tatt opp ,iallfall gikk til noe mer fornuftig enn og ligge og råttne ?

  Pent er det ikke.

  Og det kunne vel vært en tanke og kanskje begynne og dele ut feks keepnett til fiskerne slik att de kan putte fisken i dette feks så man slipper og ta livet av dem ?

  eller ha personer ombord i båten for og registrere fisken for så og slippe dem ut igjen?

  Eller hvilke tiltak kunne man innført under slike arrangement feks? 😛

  Mvh Tore

  #64656
  Profilbildet til TeamScuirus
  TeamScuirus
  Styremedlem

  Vet ikke helt hva du mener med trollingfestivalen, Øvre Romerike Trollingklubb arrangerer en konkurranse kalt Trollingfestivalen på høsten, i fjor var den arrangert 8 og 9 oktober, men der ble det bare tatt noen småfisk. Konkurransen var også delvis C&R.

  Hvis det er NM i trolling du sikter til, ble det ikke tatt så mange store fisk der heller, ikke hadde vi isoporkasser og all fisken deles ut igjen til deltagerene etter premieutdelingen.

  Har en sterk mistanke om at det må være råtten oppdrettsfisk som er observert.

Viser 15 innlegg - 1 til 15 (av totalt 44)

Du må være innlogget for å svare på dette emnet.

Glemt Passord?

Register deg