Del denne posten

Hjem / Nyheter

Referat årsmøte 2016

Som varslet avholdt Norges Trollingforbund sitt årsmøte på Ringerike Gjestegård lørdag 13.02.16.

Styreleder Anders åpnet ballet.

Anders åpner

Under følger slidene som Anders presenterte:

Slide 1 2016

Slide 2 2016

Slide 3 2016

 Slide 4 2016

Under «Støtte gode tiltak» ble det også opplyst at NTF allerede har gitt støtte til en gapahuk ved Randsfjorden, og flere deltagere nevnte at den fungerte godt. Anders understreket at det ikke er noe poeng i seg selv for NTF å «ha penger på bok», de skal brukes til tiltak som fremmer trolling. 

 Slide 5 2016

Styret regner fortsatt med noen utgifter ifm NM som nærmest må sees som investeringer etter endret konkurranseformat i 2015. Et eksempel er en laserskriver, ettersom dagens blekkskriver er dyr i drift pga hyppige skift av blekkpatroner. Styret har også pålagt web-ansvarlige (Vidar og Erik) å se på muligheten for en bedre skjerm til podiet etter tilbakemeldinger på at skjermen vi brukte i 2015 var for lyssvak.  

 Slide 6 2016

 Slide 7 2016

Her kom Erik med en bønn til deltagerne på treffene: Vær så snill å send inn bilder til erik@trollingfiske.org. Om bildene følges av litt tekst er det en stor fordel, men alt er bedre enn ingenting. Vi skal også bli flinkere til å gi mer utdypende informasjon om treffene før de gjennomføres, med andre ord veibeskrivelser, informasjon om båtramper, parkering etc for å senke terskelen for deltagelse fra nye medlemmer.

 Slide 8 2016

Hvis DU ønsker at DIN klubb skal tilknyttes NTF så ta kontakt. Sammen er vi sterke. Link til de tilkyttede klubbene:

Øvre Ringerike Trolling Klubb

Hadeland og Ringerike Trolling Klubb

Nordsjø Trolling

 Slide 9 2016

Her ba Anders om at Erik Grimsøen kom med en kort redegjøring av hva som har blitt gjort, og hva som skal gjøres. Erik fortalte om møteprosessen i 2015, inkludert forberedende møte med Fiskeforvalteren hos Fylkesmannen i Buskerud hvor også flere andre var til stede. Det var dette møtet som ledet frem til Fylkesmannens høringsutkast til ny Fiskeforskrift. Siden utkastet ble sendt ut har det vært endel mail- og telefonkontakt mellom NTF og øvrige organisasjoner relatert til sportsfiske i og rundt Tyrifjorden, før det ble gjennomført et fellesmøte rett etter nyttår 2016. (NTF har også hatt direkte kontakt med Fiskeforvalteren.) På fellesmøtet ble det oppnådd enighet om felles svar på høringsutkastet fra samtlige organisasjoner, og at NTF utformer den delen av svaret som er relatert til trolling. Det gjenstår noe arbeid med dette, men vi har all grunn til å tro at vi vil lykkes med et felles svar innen høringsfristen 1. mars 2016. 

 Slide 10 2016

Slide 11 2016

Slide 12 2016

Arbeidet med NM 2016 er allerede godt i gang i Styret. Vi gleder oss!

Slide 13 2016

Slide 15 2016

Slide 17 siste 2016

Vi benyttet også anledningen til å hylle avtroppende nestleder Johnny for 20 års tjeneste. Blomstene han fikk skal visstnok trenge svært lite stell, selv så mye som Johnny fisker regner vi med at instruksen om vanning en gang i måneden bør være gjennomførbar.

Johnny hylles 

Så var det tid for Tommy Nerstrands foredrag om hans fiske på V. Silen og i Vänern. Tommy står bak Dalsland Fishing og har drevet som heltids fiskeguide i 10 år. Her var det mye informasjon både om fisket generelt, trolling med agnfisk spesielt og en masse erfaring å tappe fra.

PS – Det er en liten trykkleif på to av slidene over. Kontingenten for 2015 var også 250,- så den er uendret for 2016.

Før årsmøtet ble årets første Styremøte gjennomført, referat derfra legges på forumet så fort det er klart.

Del denne posten

Glemt Passord?

Register deg