Del denne posten

Hjem

Fiskeforvaltning

Kronikk GD Ny vei for hunderørret web

Forskeren Morten Kraabøl, Stein Ivar Johnsen, Torbjørn Forseth, Jon Museth og Jostein Skurdal, alle fra
Norsk institutt for naturforskning (NINA), har fått publisert en artikkel i tidsskriftet Vann nr. 3 2012,
med navnet Hva om Hunderørret var laks? Denne artikkelen sammenligner forvaltningen av Hunderørret
med hvordan laksebestandene forvaltes i Norge og hvor de også kommer med forslag til hvordan antall
storørret som passerer fisketrappa i Hunderfossen kan økes til 2000 individer årlig. De har også skrevet
en kronikk i lokalavisa for Lillehammer og Gudbrandsdalen, GD, med overskriften ny veg for hunderørreten.
Denne bygger på en artikkel som har stått på trykk i magasinet «Vann». Vi håper at artikkelen og kronikken
vil skape engasjement blant våpre medlemmer og andre besøkende på våre sider og vi har opprettet en tråd i
forumet for å diskutere forslagene fra NINA forskerne.

 

Her er link til tråd i NTF forumet for videre diskusjon : https://trollingfiske.org/forum/topic/2080-diskusjonstrad-for-nina-artikkel-om-hunderørret

Vedlagt ligger pdf rapporten utarbeidet av NINA


Del denne posten

Glemt Passord?

Register deg