Del denne posten

Hjem

NM i trolling

Norgesmesterskapet  i Trolling, har blitt arrangert av NTF på Mjøsa siden 2004. Siden starten har mesterskapet fått en jevn stigning i antall deltagere.

Vi har veldig god støtte fra våre sponsorer. Det er NTF meget takknemlige for.


Hunderøretten har Gudbrandsdals Lågen som gyte- og oppvekstområde.

Dette er en av Europas største og fineste ørretstammer, og i særklasse Norges fremste representant for sin art.
At Hunderørreten er i en slik særstilling blant alle landets ørretstammer, skyldes dens potensial til å bli meget stor, og stammens realative betydning mengdemessig sett. Gytevandringen starter i Gudbrandsdalslågen i juli og august, men ved flom kan den starte tidligere. Hunderørreten gyter 2. hvert år og de virkelig store eksemplarene dvs over 8kg, hvert 3. år. Ørreten gyter i all hovedsak i rennende vann, og som laksen vender den tilbake til oppvekstelven eller bekken for å gyte om høsten.

Etter at rogna klekker om våren lever ørretungene der til de er ca. 25cm før de vandrer ut i Mjøsa. Hunderørreten er en stamme storvokst ørret som over lang tid har tilpasset seg dette gytemønsteret. Den har Gudbrandsdalslågen som gyte- og oppvekstelv, og Mjøsa som leveområde for voksen ørret.

I tillegg er Mjøsa et STORT matfat, som bidrar til at stammen er særs hurtigvoksende. Naturlig føde er byttefisk som krøkle, sik & lagesild.

Mjøsørreten har en rekke slike stammer som er knyttet til større og mindre elver og bekker, og en annen av stammene med storvokst ørret gyter i Brumunda ved Brumunddal.

Største hunderørret og ørret tatt på stang i Norge er 15,3kg tatt utenfor Fossum Gård på Nes av Robert Torp

kilde : Wikipedia


 

For at Norges Trollingforbund skal kunne arrangere et best mulig mesterskap, er vi meget avhengige av hjelp fra ulike sponsorer.  De fleste sponsorer er firmaer innenfor marin teknologi, fiskeutstyrs produsenter, båtprodusenter, & båtmotor bransjen. I tillegg bidrar mange ulike firmaer fra rundt omkring i landet.

 

Siden starten i 2004, har mange sponsorer hjulpet oss godt igang, og bidrar hvert år med små og store premier.

Del denne posten

Glemt Passord?

Register deg