Del denne posten

Årsmøte / Informasjon NTF / Nyheter

Innkalling til Årsmøte 2018

Sted: Lygnasæter Hotel, adresse: 2770 Gran.

Tid: Søndag 11. februar Kl: 12.00.

Saksliste for årsmøtet 2018:
1) Valg av ordstyrer.
2) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
3) Årsmelding fra siste kalenderår.
4) Regnskap fra siste kalenderår.
5) Styrets budsjettforslag.
6) Medlemskontingenten til forbundet. (Direkte medlem 250,- for 2019. Klubber 400,- medlemmer av disse 0,-)
7) Forslag fra styret:
a) Aktivitetsplan 2018.
b) Alle som deltar på NM og ikke er medlem i 2018, får gratis medlemskap ut året i NTF.
c) Alle medlemmer i tilsluttede klubber får gratis medlemskap ut 2018. (Forutsetter at klubbene oversender medlemslister til NTF, mulighet for reservasjon.)
8) Orientering rundt klubbmedlemskap. Stemmerett, kontingent etc.
9) Innkomne forslag fra medlemmer:

10) Valg: Det vil i år bli valgt et nytt styre i samsvar med vedtektene, ut fra nominasjoner gjort av en valgkomite.
11) Valg av ny valgkomité og 2 revisorer.
12) Utdelte midler til lokale foreninger. Søke innen 15/5-2018.
13) Ca kl 13.30. Foredrag: Erik Grimsøen «Ekkolodd og trolling»

Vedr. Sak 8) Innkomne forslag fra medlemmene:
Dette må være styret i hende (i postkassen/mail) 5/2-2018.
Adresse: Terje Thon, Fossekallveien 22 3515 Hønefoss eller terje@trollingfiske.org

Vel møtt!
Hilsen Styret Norges Trolling Forbund!

Del denne posten

Glemt Passord?

Register deg